REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w gminie Dzikowiec 2022-02-01 07:56 Administrator aktualizacja treści
152. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w gminie Dzikowiec 2022-02-01 07:53 Administrator aktualizacja treści
153. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2022 2022-01-04 15:08 Administrator aktualizacja treści
154. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2022 2022-01-04 14:57 Administrator aktualizacja treści
155. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2022 2022-01-04 14:51 Administrator aktualizacja treści
156. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2022 2022-01-04 14:51 Administrator aktualizacja treści
157. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie rowów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej do rowu przydrożnego w miejscowości Kopcie w związku z inwestycją pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 11+004 - 11+691 strona prawa oraz km 11+304 - 11+500 strona lewa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kopcie" z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działkach ewid. nr 327 i 705 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, 2021-12-28 12:46 Administrator aktualizacja treści
158. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie rowów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej do rowu przydrożnego w miejscowości Kopcie w związku z inwestycją pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 11+004 - 11+691 strona prawa oraz km 11+304 - 11+500 strona lewa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kopcie" z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działkach ewid. nr 327 i 705 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, 2021-12-28 12:40 Administrator aktualizacja treści
159. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie rowów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej do rowu przydrożnego w miejscowości Kopcie w związku z inwestycją pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 11+004 - 11+691 strona prawa oraz km 11+304 - 11+500 strona lewa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kopcie" z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działkach ewid. nr 327 i 705 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, 2021-12-28 12:40 Administrator aktualizacja treści
160. Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działki nr 4033/2 o pow. 0,0079ha i 4034/2 o pow. 0,0003 ha 2021-12-20 14:40 Redaktor aktualizacja treści
161. Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działki nr 4033/2 o pow. 0,0079ha i 4034/2 o pow. 0,0003 ha 2021-12-20 14:39 Redaktor aktualizacja treści
162. Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działka nr 2809/2 o pow. 0,0050ha 2021-12-20 14:36 Redaktor aktualizacja treści
163. Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działka nr 2809/2 o pow. 0,0050ha 2021-12-20 14:36 Redaktor aktualizacja treści
164. Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działka nr 2809/2 o pow. 0,0050ha 2021-12-20 14:35 Redaktor aktualizacja treści
165. Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działka nr 2809/2 o pow. 0,0050ha 2021-12-20 14:35 Redaktor aktualizacja treści
166. Ogłoszenie o wydaniu decyzji z dnia 16.12.2021r. 2021-12-17 14:53 Redaktor usunięcie artykułu
167. Ogłoszenie o wydaniu decyzji z dnia 16.12.2021r. 2021-12-17 14:52 Redaktor aktualizacja treści
168. Zawiadomienie o zebraniu całościowo materiałów i uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w technologii rur z PVC, PE na działkach nr ew. 3592, 3591/2, 3591/4, 3591/3, 3590, 3588, 3587, 3586, 3584, 3578, 3579, 3577, 3576, 3573, 3575/2, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566/1, 3566/2, 3565, 3564, 3563, 3561, 3560, 6064, 3551, 3559, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521, 3522, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3470, 3471, 3472, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3512, 3513, 3514, 3511, 3510, 3508/3, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507, 3506, 3532, 3538, 3539, 3546, 3547, 3548, 3549/1, 3549/2, 3552, 3550, 3554/1, 3553, 3555, 3557, 3554/4, 3556/2, 3558, 3562, 3594, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3612/1, 3612/2, 3556/1, 3554/3, 3545, 3689, 3613/4, 3533/1, 3530, 3459, 3517, 3518, 3458, 3455 i 3444/1 w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec i na działkach nr ew. 432 i 434 w miejscowości Stary Nart gm. Jeżowe. 2021-12-15 13:48 Administrator aktualizacja treści
169. Zawiadomienie o zebraniu całościowo materiałów i uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w technologii rur z PVC, PE na działkach nr ew. 3592, 3591/2, 3591/4, 3591/3, 3590, 3588, 3587, 3586, 3584, 3578, 3579, 3577, 3576, 3573, 3575/2, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566/1, 3566/2, 3565, 3564, 3563, 3561, 3560, 6064, 3551, 3559, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521, 3522, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3470, 3471, 3472, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3512, 3513, 3514, 3511, 3510, 3508/3, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507, 3506, 3532, 3538, 3539, 3546, 3547, 3548, 3549/1, 3549/2, 3552, 3550, 3554/1, 3553, 3555, 3557, 3554/4, 3556/2, 3558, 3562, 3594, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3612/1, 3612/2, 3556/1, 3554/3, 3545, 3689, 3613/4, 3533/1, 3530, 3459, 3517, 3518, 3458, 3455 i 3444/1 w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec i na działkach nr ew. 432 i 434 w miejscowości Stary Nart gm. Jeżowe. 2021-12-15 13:45 Administrator aktualizacja treści
170. Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2021-2030 2021-12-13 11:15 Inwestycje aktualizacja treści
171. Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2021-2030 2021-12-13 11:14 Inwestycje aktualizacja treści
172. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk 2021-12-01 12:29 Administrator aktualizacja treści
173. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk 2021-12-01 12:28 Administrator aktualizacja treści
174. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk 2021-12-01 12:26 Administrator aktualizacja treści
175. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 785/3 o powierzchni 0,0195 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 + 0+224,96". 2021-11-10 10:20 Administrator aktualizacja treści
176. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 820/1 o powierzchni 0,0233 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/202L znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 0+224,96". 2021-11-10 10:18 Administrator aktualizacja treści
177. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2021-11-03 08:38 Administrator aktualizacja treści
178. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2021-11-03 08:37 Administrator aktualizacja treści
179. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2021-11-03 08:35 Administrator aktualizacja treści
180. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-10-28 12:20 Administrator aktualizacja treści
181. Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 2021-10-26 14:30 Administrator aktualizacja treści
182. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2021-10-26 13:55 Administrator aktualizacja treści
183. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2021 rok (październik 2021) 2021-10-26 08:25 Administrator aktualizacja treści
184. Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-20 14:18 Administrator aktualizacja treści
185. Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Lipnicy 2021-08-20 14:17 Administrator aktualizacja treści
186. Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-20 14:12 Administrator aktualizacja treści
187. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-20 12:22 Administrator aktualizacja treści
188. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Lipnicy 2021-08-20 12:21 Administrator aktualizacja treści
189. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-18 11:20 Administrator aktualizacja treści
190. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-18 11:20 Administrator aktualizacja treści
191. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-17 15:25 Administrator aktualizacja treści
192. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-17 15:25 Administrator aktualizacja treści
193. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-17 15:24 Administrator aktualizacja treści
194. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-08-12 15:16 Administrator aktualizacja treści
195. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-11 15:23 Administrator aktualizacja treści
196. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Lipnicy 2021-08-11 15:22 Administrator aktualizacja treści
197. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 15:21 Administrator aktualizacja treści
198. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:34 Administrator aktualizacja treści
199. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:33 Administrator aktualizacja treści
200. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:32 Administrator aktualizacja treści

Strona: 4 z 32


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 916