REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Olszowiec linii kablowej elektroenergetycznej SN w rurociągu osłonowym, z lokalizacją przekroczenia na działce ewidencyjnej 180606_2.0005.1991, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie w ramach zadania pn.: "Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Nowa Dęba ? Brzostowa Góra zasilającej stacje Kopcie 1,2,3,5" 2024-06-21 14:05 Administrator aktualizacja treści
2. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku lewobrzeżnego dopływu rzeki Przyrwa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV w rurociągu osłonowym, z lokalizacją na działce ewidencyjnej nr 1284 obręb 0005 Kopcie, 2024-06-17 14:49 Administrator aktualizacja treści
3. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ w Kopciach linii kablowej elektroenergetycznej SN w rurociągu osłonowym, z lokalizacją na działce ewidencyjnej nr 1068 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec 2024-06-17 14:09 Administrator aktualizacja treści
4. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Przyrwa linii kablowej elektroenergetycznej SN w rurociągu osłonowym, z lokalizacją przekroczenia cieku na działce ewidencyjnej nr 1736 obręb 0005 Kopcie 2024-06-17 14:08 Administrator aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego - Borowina 2024-06-11 12:29 Administrator aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego - Kopcie - Gutowiec 2024-06-05 07:53 Administrator aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego - Kopcie - Gutowiec 2024-06-05 07:53 Administrator aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego - Dzikowiec 2024-06-05 07:53 Administrator aktualizacja treści
9. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego w miejscowości Kopcie (Gutowiec) 2024-05-07 12:11 Inwestycje aktualizacja treści
10. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego w miejscowości Dzikowiec 2024-05-07 12:02 Inwestycje aktualizacja treści
11. OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Wilcza Wola, Płazówka i Kopcie. 2024-04-26 15:47 Inwestycje aktualizacja treści
12. OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Wilcza Wola, Płazówka i Kopcie. 2024-04-26 15:46 Inwestycje aktualizacja treści
13. Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego - "Podkarpacki Naturalny Wypas III" 2024-04-23 07:44 Inwestycje aktualizacja treści
14. Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego - "Podkarpacki Naturalny Wypas III" 2024-04-22 12:12 Inwestycje aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2024-04-17 12:29 Administrator aktualizacja treści
16. Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2024-04-10 15:41 Inwestycje aktualizacja treści
17. Informacja o upływie terminów związanych z upranieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-10 15:38 Inwestycje aktualizacja treści
18. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola. 2024-03-14 14:40 Administrator aktualizacja treści
19. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2024-02-22 08:32 Administrator aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o sprzedaży mebli biurowych w drodze przetargu ustnego 2024-02-08 15:05 Inwestycje aktualizacja treści
21. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2024 rok 2024-01-31 14:13 Administrator aktualizacja treści
22. Informacja Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. 2024-01-17 15:19 Inwestycje aktualizacja treści
23. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2024-01-11 09:55 Administrator aktualizacja treści
24. Zarządzenie Nr 05/2024 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 09 stycznia 2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2024-01-11 07:32 Inwestycje aktualizacja treści
25. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2024-01-09 19:51 Administrator aktualizacja treści
26. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2024-01-09 19:49 Administrator aktualizacja treści
27. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2024-01-09 19:49 Administrator aktualizacja treści
28. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2024-01-09 18:56 Administrator aktualizacja treści
29. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2023-12-15 14:58 Administrator aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2023-12-11 14:07 Administrator aktualizacja treści
31. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2023-12-01 22:35 Administrator aktualizacja treści
32. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2023-12-01 15:03 Administrator aktualizacja treści
33. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2023-12-01 15:01 Administrator aktualizacja treści
34. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2023-12-01 14:57 Administrator aktualizacja treści
35. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2023-12-01 14:57 Administrator aktualizacja treści
36. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzęń wodnych oraz na usługę wodną 2023-11-23 09:08 Inwestycje aktualizacja treści
37. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2023-11-22 13:50 Administrator aktualizacja treści
38. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2023-11-22 13:48 Administrator aktualizacja treści
39. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzęń wodnych oraz na usługę wodną 2023-11-14 10:06 Inwestycje aktualizacja treści
40. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne 2023-11-02 08:38 Administrator aktualizacja treści
41. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Gmina Dzikowiec 2023-10-26 08:28 Administrator aktualizacja treści
42. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2023-10-05 15:01 Administrator aktualizacja treści
43. Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kobuszowej z dnia 25 sierpnia 2023 r. 2023-09-07 09:48 Inwestycje aktualizacja treści
44. Ogłoszenie ws. dopłat dla małych gospodarstw 2023-08-29 07:35 Inwestycje aktualizacja treści
45. Nabór na urzędnika wyborczego w gminie MAJDAN KRÓLEWSKI 2023-08-25 13:55 Administrator aktualizacja treści
46. Nabór na urzędnika wyborczego w gminie GAWŁUSZOWICE 2023-08-18 14:39 Administrator aktualizacja treści
47. Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-08-16 15:14 Inwestycje aktualizacja treści
48. Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 21/2023, z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: kolbuszowskiego i rzeszowskiego. 2023-08-09 09:48 Administrator aktualizacja treści
49. POWIADOMIENIE O PLANOWANYCH POMIARACH POLA ELEKTOMAGNEYTYCZNEGO 2023-08-07 10:03 Administrator aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania pn.: "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Dzikowiec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego" 2023-08-04 15:52 Inwestycje aktualizacja treści

Strona: 1 z 32


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 228 981