REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego w miejscowości Kopcie (Gutowiec) 2020-02-11 12:38 Inwestycje usunięcie artykułu
352. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego w miejscowości Kopcie (Gutowiec) 2020-02-11 12:37 Inwestycje aktualizacja treści
353. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego w miejscowości Kopcie (Gutowiec) 2020-02-11 12:37 Inwestycje aktualizacja treści
354. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego w miejscowości Dzikowiec 2020-02-10 08:56 Inwestycje usunięcie artykułu
355. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020) 2020-01-31 12:59 Administrator aktualizacja treści
356. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020) 2020-01-31 12:59 Administrator aktualizacja treści
357. OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Wilcza Wola, Płazówka i Kopcie. 2020-01-31 12:58 Inwestycje aktualizacja treści
358. Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego - "Podkarpacki Naturalny Wypas III" 2020-01-30 14:59 Inwestycje aktualizacja treści
359. Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" 2020-01-30 14:59 Inwestycje aktualizacja treści
360. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2020-01-30 12:07 Administrator aktualizacja treści
361. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2020-01-30 12:05 Administrator aktualizacja treści
362. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2020-01-30 12:05 Administrator aktualizacja treści
363. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2020-01-30 12:05 Administrator aktualizacja treści
364. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2020-01-30 12:05 Administrator aktualizacja treści
365. Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2020-01-23 12:08 Inwestycje aktualizacja treści
366. Informacja o upływie terminów związanych z upranieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2020-01-23 12:07 Inwestycje aktualizacja treści
367. Informacja o upływie terminów związanych z upranieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2020-01-23 12:07 Inwestycje aktualizacja treści
368. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola. 2020-01-21 14:01 Administrator aktualizacja treści
369. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Dzikowiec 2020-01-21 13:58 Administrator aktualizacja treści
370. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2020-01-21 11:50 Redaktor usunięcie artykułu
371. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola. 2020-01-21 11:50 Administrator aktualizacja treści
372. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-14 15:38 Administrator aktualizacja treści
373. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-14 15:38 Administrator aktualizacja treści
374. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-14 15:37 Administrator usunięcie artykułu
375. Ogłoszenie o sprzedaży mebli biurowych w drodze przetargu ustnego 2020-01-13 16:26 Inwestycje usunięcie artykułu
376. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2024 rok 2020-01-13 16:26 Administrator usunięcie artykułu
377. Informacja Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. 2020-01-13 16:26 Inwestycje usunięcie artykułu
378. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-13 14:40 Administrator aktualizacja treści
379. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-13 14:40 Administrator aktualizacja treści
380. Zarządzenie Nr 05/2024 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 09 stycznia 2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2020-01-13 14:40 Inwestycje aktualizacja treści
381. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-13 14:40 Administrator aktualizacja treści
382. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2024 2020-01-13 14:37 Administrator usunięcie artykułu
383. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:25 Administrator usunięcie artykułu
384. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:25 Administrator aktualizacja treści
385. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:23 Administrator aktualizacja treści
386. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 14:56 Administrator aktualizacja treści
387. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2020-01-07 14:34 Administrator usunięcie artykułu
388. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 16:18 Administrator aktualizacja treści
389. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 16:12 Administrator aktualizacja treści
390. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO ? POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:58 Administrator aktualizacja treści
391. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:57 Administrator aktualizacja treści
392. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:57 Administrator aktualizacja treści
393. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:57 Administrator aktualizacja treści
394. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:55 Administrator aktualizacja treści
395. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:51 Administrator aktualizacja treści
396. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:51 Administrator aktualizacja treści
397. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO ? POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN 2019-12-30 15:51 Administrator aktualizacja treści
398. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2019 rok (październik 2019) 2019-12-30 15:46 Administrator usunięcie artykułu
399. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzęń wodnych oraz na usługę wodną 2019-12-30 15:30 Inwestycje aktualizacja treści
400. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzęń wodnych oraz na usługę wodną 2019-12-30 15:30 Inwestycje aktualizacja treści

Strona: 8 z 32


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 041