Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-22 19:04:55

Bezdomne zwierzęta

Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dzikowiec ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby takiego odłowienia z urzędu, oraz na zgłoszenie interwencyjne.

Zgłoszenia interwencyjnego,  może dokonać każdy, w dowolnej formie (telefonicznie, ustnie, pisemnie) do Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec telefon: 17 744 21 09 wew. 217

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 rok