Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-22 18:15:35

Kultura

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku

Szanowne Panie!

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe!

Zachęcam Nowe KGW do rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a już zarejestrowane KGW zapraszam do biura ARiMR w Kolbuszowej w celu złożenia kolejnych wniosków o pomoc finansową.

Dla każdego Koła Gospodyń Wiejskich od 3 – 5 tys. zł

  • 40 mln na działalność i rozwój w 2019 roku ( decyduje kolejność składania wniosków);
  • Osobowość prawna dla KGW w sołectwach miast;
  • Osobowość prawna dla KGW w miastach do 5 tysięcy mieszkańców;
  • Wydatki do 31 grudnia 2019;
  • Sprawozdanie z wydatkowania kwoty do 31 stycznia 2020.

Zgłoś swoje KGW,  pomoże ci w tym Pełnomocnik w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kolbuszowej- Barbara Zygo tel. 172270 030.