Deklaracje i druki

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104, z późn. zm.), wydane na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) określa następujące wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

WZORY INFORMACJI O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) określa następujące wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

IR-1 Informacja o gruntach:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

DR-1 deklaracja na podatek rolny:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

INFORMACJE O LASACH I DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126, z późn. zm.), wydane na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), określa następujące wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

IL-1 Informacja o lasach:

 excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

 excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

 excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników:

 excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny:

 excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

 excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

  excel - pobierz

    pdf - pobierz

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 083