eUrząd

Zachęcamy klientów Urzędu Gminy w Dzikowcudo skorzystania z możliwości szybkiego i wygodnego załatwienia spraw drogą elektroniczną! Bez wychodzenia z domu można załatwić m. in. takie sprawy jak:

Zgodnie z prawem sprawy kierowane na ESP mają taką samą moc prawną, jak podania złożone do urzędu w postaci papierowej.

 

 

 

 

 

Na czym polega wysłanie dokumentu elektronicznego?

Przesyłanie dokumentów elektronicznych do urzędu odbywa się za pośrednictwem ESP - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl)


 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Dzikowiec na platformie ePUAP: 2il16e9td4/skrytka


 

 

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane Profilem Zaufanym ePUAP lub ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

 

Co potrzeba by złożyć pismo elektroniczne?

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie ePUAP *
 • Posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP (bezpłatnego) lub ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 


Zobacz jak można uzyskać Profil Zaufany


 

* Uwaga: W przypadku posiadania Profilu Zaufanego nie potrzeba zakładać odrębnego konta na platformie ePUAP. W takim przypadku logowanie do ePUAP odbywa się z wykorzystaniem tego samego identyfikatora i hasła co do Profilu Zaufanego.

 

 

Jak znaleźć formularz e-usługi urzędu?

Najprostszym sposobem na dotarcie do formularza elektronicznego jest znalezienie pożądanej usługi w Katalogu Usług Urzędu. W przypadku usług, które można załatwić w pełni elektronicznie, możliwe jest przejście jednym kliknięciem z katalogu usług do formularza elektronicznego na ePUAP.

 

 

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Dzikowiec można także wyszukać bezpośrednio na portalu ePUAP za między innymi takimi sposobami:

 1. Wybierając kolejno:
  • Katalog  Spraw -> Inne Podziały Spraw –> Klasyfikacja terytorialna -> Podkarpackie -> Kolbuszowski-> Gmina Dzikowiec
 2. Wybierając kolejno:
  • Katalog  Spraw -> Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę  -> wyszukanie urzędu po nazwie lub kodzie pocztowym -> Pokaż sprawy wybranego urzędu

Przejdź do formularzy Urzędu Gminy Dzikowiec na ePUAP


 

 

 

W jakich formatach można dołączać załączniki?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
 • PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Czy można złożyć dokument elektroniczny w Urzędzie?

Urząd Gminy Dzikowiec przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

 • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
 • pamięć masowa USB

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Zip.

 • Data aktualizacji: 2024-05-20 13:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 143 136